I 1992 var det fire tekstilentusiaster i Bergen som startet Oleana. De hadde en visjon og en drøm om å starte en ny virksomhet for produksjon av strikkeplagg gjennom en satsing på verdens fineste design og de beste kvaliteter. Produktene er moderne – med design bygget på tradisjon og kvalitet. Oleana benytter rene naturmaterialer i ull og slike.

Klær fra Oleana brukes til fest og fritid.

Vi er blant de første kundene til Oleana – og vi har hatt et meget godt samarbeide i alle disse årene.